Search

TRẢ LỜI BẠN ĐỌC: Quy trình giám sát chuyên đề của chi bộ có 4 đảng viên được thực hiện như thế nào?

Thứ Ba, 05/07/2016 08:25

TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Hỏi: Quy trình giám sát chuyên đề của chi bộ có 4 đảng viên được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

- Tiết 2.3.4, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 30, Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khoá XI) ban hành kèm theo Quyết định 46-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (gọi tắt là Hướng dẫn 46) quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của chi bộ như sau: “Chi bộ giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên”.

- Khoản 2, Điều 10, Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) quy định:

“a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm và thông báo cho đối tượng giám sát.

b) Thành lập đoàn (tổ) giám sát (gọi chung là đoàn giám sát); xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên.

c) Có văn bản yêu cầu đối tượng giám sát viết báo cáo và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung giám sát.

d) Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

đ) Chủ thể giám sát yêu cầu tổ chức đảng được giám sát hoặc tổ chức đảng có đảng viên được giám sát tổ chức hội nghị để đối tượng giám sát báo cáo; đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận.

e) Thông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan.

g) Theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực hiện thông báo kết quả giám sát”.

- Tiết 1.5, Điểm 1, Mục I, Thông báo kết luận số 433-TB/UBKT TW ngày 9-5-2013 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về “Thông báo Kết luận làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” quy định về giám sát chuyên đề của chi bộ như sau:

“Việc quy định giám sát theo chuyên đề ở những chi bộ có ít đảng viên: Tiết 2.3.4, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 30, trong Hướng dẫn 46 quy định: “Chi bộ giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên”.

Theo quy định trên, chi bộ có thẩm quyền và trách nhiệm giám sát đối với đảng viên (kể cả giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề). Ở những chi bộ có ít đảng viên (chi bộ không có chi uỷ), việc giám sát đảng viên chủ yếu thực hiện hình thức giám sát thường xuyên thông qua theo dõi của các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, qua sinh hoạt chi bộ là cần thiết và phù hợp.

Đối với những chi bộ có đông đảng viên, đảng viên sinh hoạt phân tán (hay phải đi công tác cơ sở, làm việc không tập trung…) thì chi bộ căn cứ tình hình thực tế để thực hiện giám sát theo chuyên đề”.

- Sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương biên soạn năm 2011, tại các trang 44, 45, 46 đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám sát chuyên đề của chi bộ.

Theo quy định trên, về nguyên tắc, chi bộ có trách nhiệm giám sát đảng viên (cả giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề). Tuy nhiên, vì chi bộ có ít đảng viên, công tác, sinh hoạt cùng nhau do đó các đảng viên trong chi bộ đều có điều kiện giám sát thường xuyên, hiểu rõ về nhau; mặt khác, chi bộ đã sinh hoạt định kỳ hằng tháng, do đó không nhất thiết phải tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên.

Sưu tầm (Lê Thị Kim Dung)

Lượt xem: 12718

Bookmark and Share

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Bảy 2019
T2T3NămSáuBảyCN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg