Search

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

Thứ Hai, 07/08/2017 08:45

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 1/8/2007 về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”. Căn cứ tình hình thực tế, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trực thuộc tham gia học tập, nghiên cứu; đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch cấp mình và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị. Phần lớn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đều nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của nghị quyết; hình thức triển khai chủ yếu lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc các buổi thông tin thời sự ở cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác học tập và quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết, hướng dẫn viết thu hoạch không qua loa, hình thức; phân công cấp ủy viên theo dõi, giám sát đảng viên học tập, phối hợp với lãnh đạo cơ quan sắp xếp, bố trí công việc hợp lý để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tham gia học tập đầy đủ, tránh tình trạng vừa tham gia học tập vừa giải quyết công việc chuyên môn. Đối với cán bộ, đảng viên có tinh thần thái độ học tập chưa nghiêm túc, các cấp ủy đảng đã có hình thức phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm trước chi bộ, cơ quan.

Phần lớn các cơ sở đảng đều có số cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng với tinh thần tự giác, nghiêm túc và đạt tỉ lệ cao. Đối với những nghị quyết yêu cầu viết bài thu hoạch đảng viên đã có sự nghiên cứu đầu tư, liên hệ thực tế tại đơn vị công tác và đưa ra được nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Đối với các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ và lý luận chính trị cho các đối tượng trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời cung cấp tài liệu mới (vận dụng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng) cho các đồng chí báo cáo viên làm tư liệu soạn đề cương. Để mang lại hiệu quả cao trong việc truyền đạt các đồng chí báo cáo viên thường xuyên tự cập nhật những thông tin, số liệu từ nguồn thông tin chính thống (tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, hội nghị thông tin thời sự của tỉnh), sử dụng PowerPoint soạn đề cương; thường xuyên minh họa bằng phim tư liệu về những sự kiện, nhân vật lịch sử cụ thể đối với chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh; ngoài ra báo cáo viên còn cho học viên trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế tại đơn vị đối với những nội dung có liên quan đến chuyên đề đang nghiên cứu (khác với trước đây chỉ truyền đạt theo hướng một chiều).

Năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ Khối ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề và xem đây là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm tạo những chuyển biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mảng công tác. Tập trung giải quyết một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ đảng và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức mà đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy.

Bên cạnh đó, đã có nhiều đổi mới trong hội họp, giao ban cơ sở; lựa chọn nội dung phù hợp để lồng ghép triển khai, tài liệu được gửi trước đến các đại biểu qua trang thông tin điện tử (kèm gợi ý thảo luận) để các đại biểu có thời gian nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề chính. Hội nghị thông tin thời sự được đổi mới theo phương thức chọn lọc những thông tin quan trọng, mang tính thời sự cao, phù hợp với tình hình. Một số văn bản chỉ đạo cơ sở cũng được đăng tải trên trang Website của Đảng ủy Khối. Những việc làm trên đã tiết kiệm không ít thời gian, kinh phí, dần góp phần thực hiện cải cách hành chính trong Đảng.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được các cơ sở đảng trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, bám sát Hướng dẫn số 16 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 100% các chi, đảng bộ cơ sở hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn tổng thể, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X và Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 15/11/2007 của Tỉnh ủy góp phần quan trọng vào nhiệm vụ nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Bình Phước phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                 Kim Ngọc

                                                                   Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Lượt xem: 529

Bookmark and Share

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Bảy 2019
T2T3NămSáuBảyCN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg